Folia stosowana do paczkowania siana.

Wójt Gminy Dobre ogłasza kolejny nabór wniosków na bezpłatny odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Zadanie realizowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Prosimy więc zainteresowanych mieszkańców o składanie wniosków o udzielenie pomocy na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wraz z oświadczeniem o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Termin składania wniosków: do 20 września 2022r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre, pok. nr 8.

O terminie odbioru będziemy informować. Przewiduje się, że będzie to w połowie października 2022. Miejsce odbioru: plac targowiska w Dobrem, ul. Poniatowskiego.

Dostarczone odpady należy spakować w worki typu big bag, ewentualnie związać sznurkiem w celu zapobiegania ich rozwiewaniu.

Accessibility