Trzech mężczyzn oraz kobieta

7 marca w sali OSP Dobre odbyło się spotkanie z Sołtysami z gmin powiatu mińskiego w ramach „Dnia Sołtysa”. Organizatorami wydarzenia byli: Senator RP Maria Koc oraz Poseł na Sejm RP Daniel Milewski, gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka. W wydarzeniu udział wzięli : Henryk Kowalczyk Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mirosław Kurz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Paweł Smoliński Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Zenon Kowalewski Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie , Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR Robert Ślusarczyk, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Mińsku Mazowieckim Adam Więckowski, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Mińsku Mazowieckim Jolanta Bąk. W wydarzeniu uczestniczyli także licznie przybyli Sołtysi, Burmistrzowie i Wójtowie z powiatu mińskiego. Podczas spotkania dokonano wręczenia wyróżnień i podziękowań. Z terenu Gminy Dobre medale „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz statuetki z podziękowaniami za wieloletnie pełnienie funkcji Sołtysa otrzymali: Jan Krasuski z Marcelina, Barbara Czwarnóg z Adamowa, Krystyna Rosa z Sołectwa Dobre II. Natomiast dyplomy – podziękowania z okazji Dnia Sołtysa od Wójta Gminy Dobre otrzymali przybyli Sołtysi: Wojciech Bogucki z Rakówca, Henryka Koseska z Czarnocina, Emilia Rudnik z Duchowa, Ryszarda Cyran z Czarnogłowia, Zbigniew Czapski z Sołectwa Dobre I, Hanna Kucharska z Sołectwa Kąty Borucza, Tadeusz Kalata z Makówca Małego, Małgorzata Gadomska z Porąb Starych, Jadwiga Wąsak z Pokrzywnika. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja dotycząca ważnych tematów dla lokalnych wspólnot.

Accessibility