Pomink Józefa Piłsudskiego zlokalizowany w rynku w Dobrem.

12 maja 2021 r. w Dobrem odbyła się uroczystość związana z 86. Rocznicą Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Organizatorami uroczystości był Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka oraz Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Wschodnio-Mazowiecki z Prezesem Związku Piłsudczyków RP płk. zw. Ignacym Wieczorkiem na czele. O godz. 16:00 w sali OSP w Dobrem, rozpoczęła się uroczysta zbiórka podczas której przyjęto nowych członków, m.in. Tadeusza Gałązkę Wójta Gminy Dobre, Piotra Chmielewskiego Zastępcę Wójta Gminy Dobre, dokonano także przyznania awansów i odznaczeń Związku Piłsudczyków RP Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego. Odznaczenia otrzymały m.in. szkoły podstawowe z terenu gminy Dobre. Z rąk Prezesa Związku Piłsudczyków RP płk. zw. Ignacego Wieczorka Medale 100-lecia Bitwy Warszawskiej Cudu nad Wisłą odebrali dyrektorzy placówek: Jolanta Jastrzębska dyr. Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Mlęcinie, Stanisław Laszczka dyr. Szkoły Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu, Katarzyna Wolska dyr. Szkoły Podstawowej im. Konstantego Laszczki w Dobrem. Następnie została odprawiona Msza św. w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Dobrem koncelebrowana przez Kapelana Związku Piłsudczyków RP ppłk. zw. ks. Andrzeja Bolesława Jackiewicza, Proboszcza Parafii ks. dr Grzegorza Chojnickiego i ks. Adama Praszczałka. Następnie złożone zostały kwiaty przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta działająca przy OSP Dobre.

Accessibility