grafika przedstawia budynki gospodarcze i drzewa

WÓJT GMINY DOBRE organizuje konkurs pod hasłem:
NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2022 r. na terenie Gminy Dobre

Celem konkursu jest m. in. poprawa stanu estetycznego wsi.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni właściciele nieruchomości będący stałymi mieszkańcami gminy Dobre, wyróżniający się estetycznie zagospodarowanymi podwórkami.
W konkursie nie mogą wziąć udziału ubiegłoroczni zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca).
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, w terminie do 29 lipca 2022 roku.

Plakat z grafika przedstawiającą gospodarstwo
Accessibility