Z lewej strony duże czarne litery z napisem Renowacja roku zabytków Mazowsza, z prawej duży biały budynek na pomarańczowym tle.

Samorząd Województwa Mazowieckiego – w celu upowszechniania dobrych praktyk związanych z utrzymaniem zabytków – zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zakończone po 1 stycznia 2018 r.

Więcej informacji: Renowacja Roku Zabytków Mazowsza – Witryna Mazovia.pl

Accessibility