Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej
do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promującym zdrowy styl życia wolny od uzależnień w 2017 roku

Załącznik

Accessibility