W dniu 14 kwietnia br. (sobota)
Dzień wewnętrzny.
Szkolenie pracowników z RODO.

Odbiór dnia wolnego – 4 maja 2018 r. (piątek).

Wójt
Tadeusz Gałązka

Accessibility