Wójt Gminy Dobre informuje, że w związku z zamknięciem roku finansowego od dnia 20.12.2021 r. do 31.01.2022 r. nie będą wystawiane faktury za użycie wody i ścieków.
Skan informacji w załączniku.
Informacja

Accessibility