Piętrowy budynek ośrodka, w którym bwedą odbywać się kolonie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie pośredniczy w naborze uczestników kolonii nad morzem.

Miejsce kolonii: RZUCEWO

Termin: 10.08.2021 r. – 19.08.2021 r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1150,00,-zł., z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00,-zł.

Różnica tj. kwota w wysokości 400.00.-zl. pokrywają rodzice/ opiekunowie dzieci.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (urodzonych od 1 stycznia 2005 roku, których co najmniej jedno z rodziców, prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).

Istnieje również możliwość uczestnictwa w kolonii osób spoza KRUS za pełną odpłatnością tj. 1150  zł.

Bliższe informacje na temat wyjazdu można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem pok. Nr 6, tel. (25) 757 11 23

ZAPRASZAMY.

Program-RZUCEWO-2021-turnus-5
Klauzula-informacyjna-KRUS-2021
karta-kwalifikacyjna-STOW-KRUS-2021
Informacje-dla-Rodziców-KRUS-2021-lato