Maszyna na drodze asfaltowej. Budowa drogi.

Miło nam poinformować, że Władze Województwa Mazowieckiego przyznały Gminie Dobre dotację w wysokości 50.000,00 zł. na realizację zadania: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia”. Natomiast OSP Dobre otrzymało pomoc finansową w wysokości 25.000,00 zł w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2021 na modernizację instalacji c.o. do pomieszczeń garażowych w budynku OSP, zakup pieca gazowego do ogrzewania budynku oraz wsparcie finansowe w wysokości 20.000,00 zł w ramach zadania OSP-2021 na zakup motopompy pożarniczej napędzanej sinikiem benzynowym i jednostrumiennej pompy turbinowej posiadającej świadectwo dopuszczenia CNBOP.