Zdalna szkoła w gminie Dobre

W kwietniu 2020 roku, w ramach Rządowego Programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiono 20 laptopów wraz z programem operacyjnym, pakietem MS Office i oprogramowaniem antywirusowym…

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }