Uczestnicy korowodu

28 sierpnia w Gminie Dobre odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne. O godz. 13:00 rozpoczęła się Msza Święta, którą koncelebrował Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa w Dobrem ks. dr Grzegorz Chojnicki.

W tym roku Starostami byli Joanna i Piotr Niewiatowscy z Wólki Czarnogłowskiej, którzy po mszy razem z Włodarzami Gminy Dobre oraz Orkiestrą Dętą działającą w OSP Dobre poprowadzili dożynkowy korowód na Plac Targowy. W korowodzie udział wzięły poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy, poczty: Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrem. Nie zabrakło symbolu Święta Plonów – pięknych wieńców, niesionych przez swoich twórców. W barwnym korowodzie uczestniczyli także przedstawiciele instytucji samorządowych, policji, kierownicy jednostek organizacyjnych, radni gminy i powiatu, sołtysi, duchowieństwo, dyrektorzy placówek oświatowych, także delegacje  kół gospodyń wiejskich z terenu gminy i szkół oraz mieszkańcy.

Zgodnie z tradycją, po dotarciu na Plac Targowy rozpoczęto obrzędy dożynkowe. Starostowie słowami: „Szanowny Panie Wójcie, przyjmij od nas Rolników ten oto dorodny bochen chleba z tegorocznego ziarna. Podziel go tak, aby starczyło dla każdego w gminie i aby leżał na stole w każdej naszej rodzinie”, przekazali chleby gospodarzowi Dożynek Wójtowi Gminy Dobre Tadeuszowi Gałązce. Chleb, obok wieńców to symbol dożynek – owoc ziemi, ale także ciężkiej pracy rolników.

Następnie odbył się obrzęd dzielenia chlebem. Wójt  Tadeusz Gałązka, Zastępca Wójta Piotr Chmielewski także Waldemar Szymański Przewodniczący Rady Gminy oraz Starostowie uroczyście przełamali się chlebem dożynkowym z przybyłymi uczestnikami uroczystości dożynkowych.

W dalszej części wydarzenia Zastępca Wójta Piotr Chmielewski oficjalnie przywitał przybyłych gości oraz mieszkańców. Po przemówieniu Gospodarza Dożynek Wójta Tadeusza Gałązki w imieniu Poseł RP Teresy Wargockiej list odczytał Kamil Wichrowski – dyrektor biura poselskiego, głos zabrał także Witold Kikolski Wicestarosta Powiatu Mińskiego. Następnie odczytano listy Marii Koc Senator RP,  Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Zenona Kowalewskiego Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie.

Od godziny 15:00 na scenie prezentowali się uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem oraz uczestnicy sekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem. Wspaniały koncert dała Orkiestra Dęta, rozpoczynając występ wierszem wyrecytowanym przez autora Jana Dzienisa. Następnie wystąpiły  „Dobrzynianki” – Koło Gospodyń Wiejskich z Dobrego.

W dalszej części wydarzenia rozstrzygnięto konkursy zorganizowane przez Wójta Gminy Dobre. W tegorocznej edycji konkursu pn. „Najpiękniejsza zagroda wiejska w gminie Dobre” zgłoszeń dokonały trzy właścicieli zagród: Elżbieta Kwiatkowska, Maria Kwiecień, Agnieszka Sitnicka. Komisja konkursowa oceniła, że każda z zagród zasługuje na miejsce I, i przyznano nagrody w wysokości po 500 zł.

Tradycyjnie przeprowadzono konkurs na “Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Przepięknie, misternie wykonane dzieła okazały się bardzo trudne do oceny i klasyfikacji dla komisji. Dlatego podjęto decyzję o przyznaniu dla każdego autora wieńca miejsca I. Tym samym Barbara Kalata, KGW „Dobrzynianki”, Gminny Żłobek w Dobrem, KGW „Rudzienianki”, KGW „Głęboczanki” otrzymały po 800 zł nagrody. Z kolei „Nagroda Publiczności” za najpiękniejszy wieniec trafiła do „Rudzienianek”.

W dalszej części wydarzenia dokonano wręczenia Odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa”, które są przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z rąk Posła do Parlamentu Europejskiego Zdzisława Krasnodębskiego, Daniela Milewskiego Posła na Sejm RP oraz Wójta Tadeusza Gałązki Odznaki odebrali: Marcin Grzęda, Joanna i Piotr Niewiatowscy, Wioleta i Robert Czyżewscy, Bogusław i Danuta Sitniccy, Małgorzata i Andrzej Żelazowscy.

Dokonano także wręczenia statuetek w ramach inicjatywy „Serce dla Ukrainy”, jako wyrazu wdzięczności za zaangażowanie w organizację pomocy dla potrzebujących z Ukrainy. Z rąk Posła do Parlamentu Europejskiego Zdzisława Krasnodębskiego, Daniela Milewskiego Posła na Sejm RP oraz Wójta Tadeusza Gałązki statuetki otrzymali przedstawiciele jednostek OSP z Dobrego, Czarnogłowia, Mlęcina, Rudzienka, Sołk, Porąb Nowych, Ryni także kadra Gminnego Żłobka w Dobrem. W imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem statuetkę odebrała Magdalena Kowalczyk. Doceniono także pracę  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, reprezentowanego przez Danutę Rawską. W imieniu wszystkich Ukraińców, którzy znaleźli pomoc i schronienie na terenie gminy Dobre podziękowania złożyła Julia „ (…)dziękujemy Mieszkańcom oraz Władzom Samorządowym. Okazaliście nam serce, daliście wsparcie i nowy dom. Dziękujemy z całego serca”. Składamy serdeczne podziękowania Senator RP Marii Koc oraz Posłowi RP Danielowi Milewskiego za objęcie patronatem inicjatywy „Serce dla Ukrainy”.

Następnie rozpoczął się koncert muzyki tanecznej. Zabawa pod chmurką trwała do godz. 22:00. Na uczestników „Święta Plonów” czekało wiele atrakcji: stoiska, wesołe miasteczko, punkty małej gastronomii, pyszna grochówka przygotowana przez OSP Poręby Nowe. Kolejny raz swoje kulinarne talenty zaprezentowały koła gospodyń wiejskich z terenu gminy: „Dobrzynianki” z Dobrego,”, „Czarnuszki” z Czarnogłowia, „Rudzienianki” z Rudzienka oraz „Głęboczanki” z Głęboczycy. Stoisko promocyjno – informacyjne Polska smakuje, #Kupuj Świadomie Produkt Polski Wystawił Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie. W namiocie GMINA DOBRE rozdawało publikację „Gmina Dobre 1990-2020”, zorganizowano także animacje poprowadzone przez instruktorki GOK. Z kolei KRUS Mińsk Mazowiecki przeprowadził konkurs dotyczący BHP.

Accessibility