Dach i komin domu widoczny z góry. Z komina leci dym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że od 21 września 2022 r. można składać wnioski wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
3) kocioł olejowy.
zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.

Dodatkowych informacji udziela GOPS Dobre pok. Nr 6 w godzinach pracy Urzędu Gminy Dobre tel. (25) 757 11 23 lub (25) 757 11 90 wew. 25.

Załączniki

Accessibility