Flaga i godło Polski oraz napis RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Gmina Dobre otrzymała Promesę finansową z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem”

W ramach zadania wykonana zostanie droga gminna łącząca ul. Kilińskiego w ul. Szkolną, w tym pobudowana zostanie jezdnia asfaltowa z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej oraz zjazdami do posesji. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, sieć wodociągowo-kanalizacyjna. Droga będzie głównym ciągiem komunikacyjnym, obsługującym teren zespołu szkół oraz kompleksu boisk sportowych.

Accessibility