kilkanaście osób przy pomniku

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe. Zryw, trwający do października 1831 roku, objął tereny znajdujące się pod zaborem rosyjskim: Królestwo Polskie oraz część ziem bezpośrednio włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego. Walki nie ominęły terenu naszej gminy. 17 lutego 1831 r. we wsi Makowiec Duży rozegrała się bitwa wojsk polskich pod dowództwem gen. Jana Skrzyneckiego z korpusem wojsk rosyjskich dowodzonym przez gen. Rosena. Wydarzenie to przeszło do historii jako „Bitwa pod Dobrem”. 10 lutego odbyły się obchody upamiętniające to wydarzenie. Przy pomniku w Makówcu Dużym uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.  Piotra Wysockiego w Dropiu wykonali część artystyczną. Dyrektor placówki Stanisław Laszczka przedstawił historię powstania listopadowego z wydarzeniami w Makówcu Dużym i Nowej Wsi. Zastępca Wójta Piotr Chmielewski oraz Radni Rady Gminy Dobre: Piotr Koseski i Stanisław Pawiński złożyli kwiaty w imieniu samorządu i mieszkańców. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Gminy Stanisławów Sekretarz – Hanna Pietrzyk oraz Andrzej Wiśniewski obecna była Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrem Edyta Karczewska – Brzost, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Mlęcinie Małgorzata Pisarczyk, Dyrektor Gminnego Żłobka w Dobrem Beata Jerzak, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych UG Dobre – Marcin Sitnicki.

W obchodach udział wzięły przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich „Dobrzynianki” z Dobrego, obecne były poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej z Dobrego i Porąb Nowych także pracownicy UG i GOKiB w Dobrem oraz mieszkańcy.

 

Accessibility