trzech mężczyzn garnitur flaga biało-czerwona

Burmistrz Tadeusz Gałązka wraz z Przewodniczącym Rady Waldemarem Szymańskim odebrali akt nadania statusu praw miejskich. Wręczenia dokonał Wojewoda Mazowiecki Mariusz R. Frankowski.
 W województwie mazowieckim obok Dobrego status miasta uzyskały: Maciejowice, Głowaczów, Magnuszew, Ciepielów, Sienno, Siennica, Osieck, Gielniów, Odrzywół, Przytyk.
Gratulujemy!

Accessibility