stary budynek pokryty eterniktem i kilka osób w roboczysz strojach. w tle podnośnik

29 maja Wójt Tadeusz Gałązka przy kontrasygnacie Skarbnik Agnieszki Ciszkowskiej podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Kamilę Mokrzycką Zastępcę Prezesa Zarządu  na dofinansowanie realizacji zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w Gminie Dobre”. Wysokość dofinansowania to 35 000,00 zł.

Accessibility