[Aktualizacja] Terminy zebrań wyborczych na sołtysów i do rad sołeckich

Przedstawiamy listę terminów zebrań wyborczych na sołtysów i do rad sołeckich.

Miejscowość Data i godzina Miejsce
Adamów 12 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 u sołtysa
Wólka Mlęcka 12 stycznia 2015 roku o godz. 13:30 u sołtysa
Gęsianka 12 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 u sołtysa
Rakówiec 12 stycznia 2015 roku o godz. 12:00  w świetlicy wiejskiej
Rudzienko 12 stycznia 2015 roku o godz. 14:00  w remizie OSP
Mlęcin 12 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej
Kąty Borucza 13 stycznia`2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Wólka Kokosia 13 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 u sołtysa
Osęczyzna 13 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Poręby Stare 13 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 u sołtysa
Poręby Nowe 13 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 w remizie OSP
Pokrzywnik 14 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Czarnogłów 14 stycznia 2015 roku o godz. 11:30 w remizie OSP
Antonina 14 stycznia 2015 roku o godz.18:00 u sołtysa
Duchów 14 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Rudno 14 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 u sołtysa
Rąbierz Kolonia 14 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 u sołtysa
Walentów 14 stycznia 2015 roku o godz. 14:00 u sołtysa
Sąchocin 15 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Joanin 16 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Drop 16 stycznia 2015 roku o godz. 11:30 u sołtysa
Wólka Kobylańska 16 stycznia 2015 roku o godz. 13:30 u sołtysa
Ruda Pniewnik 16 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Czarnocin 16 stycznia 2015 roku o godz. 11:30 u sołtysa
Kobylanka 16 stycznia 2015 roku o godz. 13:00 u sołtysa
Dobre I 17 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 w Urzędzie Gminy

– Aktualizacja –

Miejscowość Data i godzina Miejsce
Makówiec Mały 19 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Brzozowica 19 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 w remizie OSP
Głęboczyca 19 stycznia 2015 roku o godz. 14:00 u sołtysa
Sołki 19 stycznia 2015 roku o godz. 18:00  w remizie OSP
Jaczewek 20 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Dobre II 20 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Grabniak 20 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 u sołtysa
Makówiec Duży 20 stycznia 2015 roku o godz. 14:00 u sołtysa
Modecin 20 stycznia 2015 roku o godz.18:00 u sołtysa
Radoszyna 20 stycznia 2015 roku o godz.18:00 u sołtysa
Rynia 21 stycznia 2015 roku o godz.10:00 w remizie OSP
Świdrów 22 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Marcelin 22 stycznia 2015 roku o godz. 11:30 u sołtysa
Nowa Wieś 22 stycznia 2015 roku o godz. 13:00 w remizie OSP
Wólka Czarnogłowska 23 stycznia 2015 roku o godz. 13:30 u sołtysa
Dobre III 24 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 w Remizie OSP

Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem
zapraszają na

FERIE ZIMOWE

Zajęcia w godz. 10:00-13:00

  Poniedziałek 19.01.2015

 • Wyjazd do kina na film: „Dzwoneczek i Bestia z Nibylandii”
  Wtorek 20.01.2015

 • Zajęcia plastyczne – Malowanie na szkle
  Środa 21.01.2015

 • Zajęcia kulinarne
  Czwartek 22.01.2015

 • Bal kostiumowy dla dzieci – „Marcelowa Chata”
  Piątek 23.01.2015

 • Wyjazd do kina na film: „Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”

Zapisy na wszystkie zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej
Tel. 25 757 15 20
Plan zajęć może ulec zmianie.

Rozliczenie roczne PIT za 2014 r.

W okresie 01.01.2015 r. – 30.04.2015 r. urzędy skarbowe przeprowadzają kolejną akcję rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych składają PIT-28 wraz z załącznikami w okresie 01.01.2015r. – 31.01.2015 r.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatku liniowego składają: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami w okresie 01.01.2015 r. – 30.04.2015 r.

Zeznania podatkowe można składać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 2 w godzinach:

w poniedziałki 8:00 – 18:00

wtorki, środy i czwartki piątki 8:00 – 16:00
zaś
od dnia 16.02.2015 r. do 30.04.2015 r.

8:00 – 16:00 wtorki, czwartki, piątki
8:00 – 18:00 poniedziałki, środy

Sala obsługi:
Stanowisko Nr 5, 6, 7, 9, 10 – obsługa bezpośrednia: przyjmowanie zeznań podatkowych, zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, wydawanie formularzy zeznań podatkowych i załączników

Stanowisko informacyjno-recepcyjne – wydawanie formularzy zeznań i załączników, udzielanie informacji

Zachęcamy do składania zeznań podatkowych za 2014 r. na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 drogą elektroniczną, bez konieczności potwierdzania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Interaktywne formularze, instrukcja i niezbędne narzędzia są dostępne na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl

Dodatkowo informujemy, iż w siedzibie Urzędu w obrębie Sali obsługi udostępniono e-Stanowiska komputerowe dla podatników do samodzielnego wysłania zeznań rocznych i innych deklaracji podatkowych drogą elektroniczną

Kwoty do zapłaty wynikające z rozliczenia rocznego można wpłacać bez opłaty bankowej we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.

Wpłacający winien podać tytuł wpłaty i rodzaj formularza – np. ” Rozliczenie podatku dochodowego za 2014 r. – PIT-37″

Zwroty podatku będą dokonywane tylko w jednym oddziale Banku, tj. w Mińsku Mazowieckim, ul. 11-  Listopada 12.

Informacje telefoniczne dot. rozliczenia rocznego udzielane są pod numerami telefonów:

(25) 759-51-40, (25) 759-51-34 – dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej
(25) 759-51-75, (25) 759-51-78, – dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Wnioski o bezpłatne zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że w Urzędzie Gminy pokój nr. 8 oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl znajdują się druki wniosków wraz z załącznikami o bezpłatne zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w podanym terminie, tj.

od 12.01.2015 r. od godz. 8:00 do 23.01.2015r do godz. 16:00.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami będą
rozpatrywane według kolejności złożenia do czasu wyczerpania się środków finansowych.

Pobierz wnioski

Wniosek
Załączniki – azbest

AZBEST

Grafika: http://iszamotuly.pl/

Nowa strona internetowa Gminy Dobre

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nową odsłonę oficjalnego serwisu internetowego Gminy Dobre.
Od 1 stycznia 2015 roku wszystkie aktualności będą dostępne w nowej formie. Mamy nadzieję, że wszystkim odwiedzającym zmiany przypadną do gustu.

Jeżeli znajdą Państwo gdzieś błąd lub coś nie będzie działało tak jak powinno to prosimy o kontakt z administratorem lub o komentarz pod tym wpisem.

Wszystkie informacje ze starej strony internetowej można dalej przeglądać pod adresem: http://stara.gminadobre.pl

Obowiązkowe elementy odblaskowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) od 31 sierpnia br. każdy pieszy, który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi posiadać odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

Za brak elementu odblaskowego będzie groził mandat – od 20 do 500 zł. Nowy przepis ma na celu zmniejszenie ilości ofiar i rannych pieszych w wypadkach drogowych i tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa drogowego.

Dotychczasowe zapisy przedmiotowej ustawy nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. W ww. przepisach przewidziano wyjątek: kiedy pieszy będzie mógł się poruszać po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, a dotyczy to przypadku, kiedy pieszy będzie się znajdował na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowe uregulowania prawne nie będą miały zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze – bardzo istotne jest ich umieszczenie, tak aby były dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Źródło: http://powiatminski.pl

Album promocyjny „Gmina Dobre”

Zrealizowano Projekt o nazwie „Wydanie albumu promocyjnego o Gminie Dobre” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

  Szczegółowe dane odnośnie publikacji:

 • liczba egzemplarzy – 1000 sztuk
 • liczba stron – 176
 • format B5
 • Wartość dofinansowania : 19 490,16 zł

Zgodnie z założeniami projektu album przekażemy wszystkim gminom z terenu powiatu mińskiego i trzem gminom graniczącym
z gminą Dobre: Strachówka, Korytnica, Wierzbno, oraz ich bibliotekom publicznym. Dostarczymy album do wszystkich szkół
i przedszkoli z terenu gminy Dobre. Pozycja ta udostępniona będzie również nieodpłatnie dla wszystkich w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dobrem ,oraz Urzędzie Gminy Dobre i Muzeum im. Konstantego Laszczki. Publikację dostarczymy również do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

stopka-dotacji

Życzenia Bożonarodzeniowe

kartkabn

Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, życzę Państwu, aby były one okazją do zadumy, radością z rodzinnego spotkania, niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmartwień i trosk, by ich magia przetrwała cały 2015 rok.

Zaproszenie na „Kiermasz Świąteczny i Spotkanie z Mikołajem”

kiermasz-swiateczny

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem zaprasza na Kiermasz Świąteczny 14.XII.2014r (niedziela) budynek OSP Dobre.
W trakcie kiermaszu będzie możliwość zaprezentowania i sprzedania ozdób świątecznych, wypieków i wyrobów garmażeryjnych oraz wielu innych ciekawych rzeczy.
Wszystkich, zainteresowanych prosimy o zgłoszenie swojego udziału w Gminnej Bibliotece w godzinach otwarcia lub telefonicznie 25 757 15 20.

Podziękowanie od Pana Krzysztofa Radzio

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobre

Przez osiem lat pełniłem funkcję Wójta Gminy. Przez ten czas udało mi zrealizować wiele inwestycji, które poprawiły warunki życia mieszkańców Gminy. Starałem się pamiętać o potrzebach wszystkich miejscowości. Z dużą rozwagą wykorzystywałem środki z budżetu gminy oraz te pozyskane z Unii Europejskiej, dzięki temu sytuacja finansowa gminy jest dobra. Poprawił się stan dróg, chodników, wodociągów i kanalizacji. Doposażone zostały szkoły i Ochotnicze Straże Pożarne. Zbudowana została sieć internetowa. Zrealizowaliśmy sześć projektów „Odnowa wsi”. Zrewitalizowany został Rynek w Dobrem, który jest wizytówką całej gminy.

Opuszczam Urząd Gminy z satysfakcją, gdyż wiem, że wielu ludzi pozytywnie ocenia moją pracę i moje działania.

Chciałbym podziękować za współpracę wszystkim pracownikom Gminy, sołtysom oraz radnym pierwszej i drugiej kadencji. Dziękuję również wszystkim, którzy starali się razem ze mną zmieniać naszą gminę, dbali o jej rozwój i doceniali podejmowane działania.

Pragnę też podziękować wszystkim osobom, które oddały na mnie głos w II turze wyborów, a swojemu następcy życzę sukcesów i zrealizowania wszystkich obietnic wyborczych.

Z poważaniem Krzysztof Radzio