Kilkanaście par. Osoby w starszym wieku

Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego obchodziło w 2023 roku 13 par małżeńskich, które w roku 1972 przyrzekali sobie nawzajem miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Z tej wyjątkowej okazji 22 czerwca w sali widowiskowej OSP w Dobrem odbyło się uroczyste spotkanie podczas, którego Szanownym Jubilatom towarzyszyli Wójt Gminy Tadeusz Gałązka, Zastępca Wójta Piotr Chmielewski oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Rawska organizatorka całej uroczystości, która w imieniu władz gminy powitała „ Złote Pary” oraz przybyłych gości. Na tą wyjątkową uroczystość przybyło 8 par. Pozostałe pary z przyczyn zdrowotnych przyjęły odznaczenia, dyplomy, kwiaty i życzenia w miejscu swojego zamieszkania. Po oficjalnych przemówieniach zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu medali za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nastąpiła dekoracja Jubilatów, której dokonał w imieniu Prezydenta Wójt Gminy. Wręczono legitymacje, listy gratulacyjne oraz kwiaty i serdeczne życzenia z wyrazami uznania przekazali małżonkom przedstawiciele gminy.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
Henryka i Ryszard Chróścik
Bogumiła i Robert Chruścik
Cecylia i Bogdan Dobosz
Danuta i Robert Dobosz
Sabina i Tadeusz Gajewscy
Krystyna i Wiesław Kowalczyk
Marianna i Henryk Kulma
Halina i Jerzy Miąskiewicz
Ewa i Andrzej Przybysz
Krystyna i Lucjan Struś
Marta i Czesław Suchenek
Alina i Czesław Szuba
Helena i Piotr Zbrzeźniak
Podniosłą chwilę uczczono wznosząc toast symboliczną lampką szampana oraz przepysznym tortem. Uroczystość Jubileuszu uświetniły występy: młodych artystów z koła teatralnego i wokalnego Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem przygotowany przez Panie Bożenę Bodecką i Anettę Bodecką oraz występ artysty Wojciecha Kubiaka, który zaprezentował własne utwory muzyczne przygotowane na tą wyjątkową uroczystość.
Wzruszeni Jubilaci odbierali życzenia i gratulacje od swoich najbliższych i pozowali do pamiątkowych zdjęć.
Wszystkim parom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne wspólne lata.
Opracowała: Danuta Rawska Kierownik USC w Dobrem

Accessibility