Zdjęcia przedstawiają dostojnych jubilatów, którzy wysłuchali życzeń i słów najwyższego szacunku, uznania i podziękowania za trwałość małżeństwa i rodziny.

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania”.
Robert Paulet

Każdy Jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługuje tak wspaniała rocznica jak 50-lecie pożycia małżeńskiego. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości zorganizowanej w dniu 22 czerwca w Urzędzie Gminy. Rocznicę „Złotych Godów” obchodziło 5 par małżeńskich.
Tym wyjątkowym i zasłużonym Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:
Janina i Jerzy Laskowscy
Janina i Marian Leszczyńscy
Teresa i Stanisław Kosescy
Teresa i Witold Skuzowie
Władysława i Marian Witkowscy
Dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Tadeusz Gałązka w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Szymańskiego, Zastępcy Wójta Piotra Chmielewskiego, Kierownika USC Danuty Rawskiej oraz przedstawiciela Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Pani Kierownik Anna Kaszuba.
Dostojni Jubilaci wysłuchali życzeń i słów najwyższego szacunku, uznania i podziękowania za trwałość małżeństwa i rodziny. Po ceremonii wręczenia odznaczeń, kwiatów i dyplomów, wszyscy wznieśli symboliczny toast lampką szampana, a następnie wysłuchali programu artystycznego w wykonaniu młodych artystów z koła teatralnego i wokalnego Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem kierowanego przez Panie Bożenę i Anettę.
Jubilaci przy kawie i przepysznym poczęstunku rozmawiali i dzielili się bogatymi wspomnieniami ze swojego małżeńskiego życia.
Wszystkim parom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych pięknych wspólnych rocznic w miłości i zdrowiu.

Accessibility