śnieg góry i ludzie na nartach

AKTUALIZACJA!

Posiadamy ostatnie wolne miejsce. Możliwość wyjazdu za pełną odpłatnością dla osób spoza KRUS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie pośredniczy w naborze uczestników na zimowisko w górach.

Miejsce zimowiska: BIAŁY DUNAJEC Termin: 20.01.2024 r. – 26.01.2024 r. 

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1400,00,-zł., z czego dofinansowanie Funduszu

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 900,00-zł.

Różnica tj. kwota w wysokości 500 zł. pokrywają rodzice/ opiekunowie dzieci.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku od 7 do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2008 roku, których co najmniej jedno z rodziców, prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).

Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem tel. (25) 757 11 23.

Prosimy o szybką rezerwację miejsc.

 

 

Accessibility