Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, pośredniczy we wstępnym  naborze uczestników wyjazdu na zimowisko.

Zimowisko odbędzie się w miejscowości Biały Dunajec.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (data urodzenia od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2018), których co najmniej jedno z rodziców, prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).

Wstępne zapisy prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem pok.     Nr 6, Tel. 25 757 11 23

Szczegóły w załączniku.

ZAPRASZAMY.

Accessibility