Od 20 czerwca będą odbywały się zebrania sołeckie w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Przypominamy, że aby wziąć udział w głosowaniu należy posiadać czynne prawo wyborcze. Prawo takie przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa uprawnionym do głosowania.

Osoby uprawione do głosowania powinny być zameldowane w sołectwie lub stale zamieszkiwać na jego terenie. Dokumentem potwierdzającym stałe zamieszkanie na terenie sołectwa jest decyzja o ujęciu w stałym obwodzie głosowania.

Prosimy o przygotowanie dowodu osobistego w celu wpisania się na listy obecności.

Harmonogram zebrań sołeckich będzie aktualizowany i udostępniany na bieżąco.

  • Osęczyzna – 20 czerwca, godz. 18:00 – budynek przy sklepie
  • Wólka Kokosia – 26 czerwca, godz. 19:00 – świetlica wiejska
  • Wólka Czarnogłowska – 27 czerwca, godz. 17:30 – u sołtysa
  • Czarnogłów – 27 czerwca, godz. 19:00 – OSP Czarnogłów
  • Pokrzywnik – 4 lipca, godz. 17:30 – u sołtysa
  • Rudno – 4 lipca, godz. 19:00 – u sołtysa

Accessibility