Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
1 marca 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 263/299/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w tej sprawie.
Konsultacje odbywają się w okresie od 4 do 18 marca 2022 r.
Organizacje pozarządowe działające w Województwie Mazowieckim, oprócz współpracy ze swoimi lokalnymi samorządami, często podejmują współpracę z samorządem województwa. Udział zainteresowanych podmiotów pozarządowych w tworzeniu lub zmianach programu współpracy daje nadzieję na dostosowanie jego treści do potrzeb i planów sektora pozarządowego.
W załączeniu materiały dot. konsultacji:

  1. Załącznik nr 1 do uchwały – Projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”
  2. Załącznik nr 2 do uchwały – Formularz konsultacyjny
  3. Komunikat dotyczący konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Załączniki

Accessibility