Na obrazku znajdującym się cztery loga: flaga Unii Europejskiej z żółtymi gwiazdami na niebieskim tle, logo LEADER z żółto-zielonym designem, logo Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Te symbole różnych inicjatyw i programów wspieranych przez Unię oraz lokalne i regionalne projekty dotyczące rozwoju obszarów wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Brzozowicy” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Brzozowicy. Cel będzie osiągnięty i zachowany przez  minimum 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej. Wartość realizowanej operacji: 98 832,61 zł , w tym ze środków EFRROW 50 309,70 zł. Przewidywane wyniki operacji: unowocześnienie, poprawa funkcjonalności i estetyki świetlicy wiejskiej.

Accessibility