Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem w dniu 26 października 2023r. podpisała z Województwem Mazowieckim umowę o realizację zadania publicznego pod tytułem „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej OSP Dobre”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem w dniu 26 października 2023r. podpisała z Województwem Mazowieckim umowę o realizację zadania publicznego pod tytułem „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej OSP Dobre”.

Wartość zadania: 53 270,00 zł: Przyznana dotacja 47 940,00 zł: wkład własny: 5 330,00 zł

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

Accessibility