Droga z chodnikiem

Zakończono realizację trzech zadań współfinansowanych ze środków „Mazowsze dla sołectw 2022”. Wykonano zadania pn.
1. Budowa chodnika w miejscowości Antonina,
2. Budowa chodnika w miejscowości Rudnie,
3. Budowa chodnika w miejscowości Rudzienko.
Dofinansowanie stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych. Dziękujemy władzom Województwa Mazowieckiego za wsparcie. Dofinansowanie umożliwiło realizację zadań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców i wszystkich użytkowników drogi.