Tablica z logotypami i źródłem finansowania

Gmina Dobre zakończyła realizację zadania pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mlęcinie”.

Na w/w zadanie Gmina Dobre pozyskała dofinansowanie w wysokości 33% kosztów kwalifikowanych, czyli 129983,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021”. Całość inwestycji wyniosła kwotę 393890,00 zł.

W ramach projektu wykonano boisko wielofunkcyjne, w którego skład wchodzą:

  1. Boisko do piłki ręcznej
  2. Boisko do koszykówki
  3. Boisko do siatkówki
  4. Ogrodzenie.

Accessibility