„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP w Brzozowicy” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł.

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }