W dniu 10 grudnia 2023 roku podczas Kiermaszu Mikołajkowego w Dobrem odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i ubrań dla jednostek OSP z terenu Gminy Dobre, zakupionych przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu OSP-2023.

W dniu 10 grudnia 2023 roku podczas Kiermaszu Mikołajkowego w Dobrem odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i ubrań dla jednostek OSP z terenu Gminy Dobre, zakupionych przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu OSP-2023.

W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego sprzęt i ubrania przedstawicielom jednostek OSP przekazali Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska, Pan Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka oraz Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Szymański.

Pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i ubrań specjalnych dla OSP z terenu Gminy Dobre wyniosła 32 624,23 zł, wkład własny Gminy Dobre 32 624,22 zł. Całkowita wartość zadania 65 248,45 zł.

“Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023.”

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Baner z logami mazowsza i tytułem dofinansowania
Accessibility