Na ekranie następuje odbiór dokumentów podczas formalnych wydarzeń. W tle widoczne są banery z logiem Mazowsza.

Gmina Dobre otrzymała dofinansowania z programów Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację następujących zadań:
➡️ w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” :
– „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Brzozowicy”
– „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Kokosia”
Przewidywana wartość każdego zadania to kwota – 30 000,00 zł,
przyznane dofinansowanie każdego zadania to kwota – 15 000,00 zł
➡️ w ramach „Mazowsze dla sportu na zadanie „Budowa konstrukcji metalowej oraz zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników sportowych na boisko przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dobrem”. Przewidywana wartość zadania – 30 000,00 zł , przyznane dofinansowanie – 14 576,00 zł
➡️ w ramach „Mazowsze dla zwierząt” – wartość zadnia – 6 600,00 zł, przyznane dofinansowanie – 3 300,00 zł
➡️ w ramach „Mazowieckie strażnice OSP – edycja 2024 na zadanie „Remont części garażowej budynku OSP w Mlęcinie” Wartość zadania i przyznane dofinansowanie 40 000,00 zł.
➡️ w ramach OSP 2024 na zadanie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rudzienku” , przyznane dofinansowanie – 150 000,00 zł
➡️ na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220301W w miejscowości Mlęcin, gmina Dobre, powiat

Obrazek przedstawia logo z sercem i napisem
Accessibility