Trzech mężczyzn siedzących przy czarnym stole, za nimi stoi pięciu mężczyzn

18.08.2021 r. w Urzędzie Gminy w Dobrem dokonano podpisania umowy pomiędzy OSP DOBRE, reprezentowaną przez Romana Sajnoga – Prezesa Zarządu, Adama Chojeckiego – Skarbnika, a Firmą SZCZEŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. reprezentowaną przez Artura Bartosiewicza, na ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO. Środki na nowy wóz OSP Dobre pochodzą z: Województwa Mazowieckiego, KSRG, NFOŚiGW/WFOŚiGW, Gminy Dobre oraz OSP w Dobrem. Całkowity koszt zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, to 961 860,00 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania przez OSP Dobre wsparcia finansowego na zakup nowego wozu strażackiego!

Accessibility