Kalkulator biurowy leżący na czanym stole

Stawka podatku leśnego na 2022 r. z 1 ha lasu wynosi: 45,98 zł.

Terminy płatności:
– osoby fizyczne do dnia 15.03, 15.05, 15.09, 15.11.

– osoby prawne do dnia 15 każdego miesiąca

Osoby fizyczne składają informację o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym.
Osoby prawne składają deklarację do dnia 15 stycznia, zmiany w terminie 14 dni.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Stawka podatku rolnego na 202r.:
Z 1 ha przeliczeniowego wynosi: 150,00 zł.
Z 1 ha fizycznego wynosi: 
300,00 zł.

Terminy płatności:
– Osoby fizyczne i prawne do dnia 15.03; 15.05; 15.09; 15.11.

Osoby fizyczne składają informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym, a osoby prawne składają deklarację do dnia 15 stycznia, zmiany w terminie 14 dni.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 r. wg. uchwały Nr XXI/242/21 z dnia 17.11.2021 r. (w załączniku).

Terminy płatności:
– Osoby fizyczne do dnia 15.03; 15.05; 15.09; 15.11

– Osoby prawne do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do 31.01.

Osoby fizyczne składają informację o nieruchomościach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.
Osoby prawne składają deklarację do dnia 31 stycznia, zmiany w terminie 14 dni.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. 15.03.

Nr konta bankowego Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim oddział Dobre 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010

Informacje i deklaracje wraz z załącznikami składa się na określonych wzorach w rozporządzeniach Ministra Finansów z 2019 roku ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej :

1. Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) oraz deklaracja (DN-1) na podatek od nieruchomości

Dz .U. z 14.06.2019 r. poz. 1104,

2.Informacji o gruntach (IR-1) oraz deklaracji (DR-1) na podatek rolny Dz. U. z 14.06. 2019 r. poz. 1105,

3. Informacji o lasach (IL-1) oraz deklaracji (DL-1) na podatek leśny Dz. U. z 17.06.2019 r. poz. 1126

Informacje i deklaracje wraz z załącznikami składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej określonych w rozporządzeniach Ministra Finansów z 2019 roku ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej :

1. Informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny Dz. U. z 21.06.2019 r. poz. 1153,

2. Informacje o lasach oraz deklaracje na podatek leśny Dz. U. z 21.06.2019 r. poz. 1154,

3. Informacji o nieruchomościach oraz deklaracje na podatek od nieruchomości Dz. U. z 26.06.2019 r. poz. 1185

Wzory formularzy są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Accessibility