Zaproszenie na konferencję o ekologii

Burmistrz Cegłowa – Marcin Uchman i Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie – Emilia Kowalczyk – Rumak, serdecznie zapraszają sołtysów, koła gospodyń wiejskich, strażaków i inne zainteresowane osoby do udziału w konferencji „Świadomość ekologiczna i jej wpływ na ochronę przyrody i różnorodność biologiczną”.

Zakaz używania dmuchaw

Województwo Mazowieckie od lat boryka się problemem zanieczyszczenia powietrza. Oprócz emisji z sektora komunalno-bytowego, a także emisji komunikacyjnej, na powstawanie przekroczeń poziomów pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu w powietrzu wpływa również emisja wtórna.

Accessibility