Dożynki to uroczystość o długiej tradycji. Symbolizują szacunek do ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Święto Plonów to także czas radości i podziękowań Bogu za plony, a Rolnikom za trud i pracę. Tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne w Gminie Dobre rozpoczęły się od dziękczynnej Mszy Świętej, którą koncelebrował Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa w Dobrem ks. dr Grzegorz Chojnicki. W roku 2021 dostojną funkcję Starostów pełnili Agnieszka i Marcin Kiliańscy z Wólki Czarnogłowskiej, którzy po mszy razem z Włodarzami Gminy Dobre oraz Orkiestrą Dętą działającą przy OSP Dobre poprowadzili dożynkowy korowód na Plac Targowy. Obecne były poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Dobrego, Mlęcina, Porąb Nowych, Rudzienka, Ryni, Sołk  także Poczet Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Poczty Sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Mlęcinie oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrem. Nie zabrakło tradycyjnych wieńców – splotu kłosów niesionych triumfalnie na znak skończonych żniw. W barwnym korowodzie wzięły udział przedstawicielki 6. kół gospodyń wiejskich z terenu gminy, obecne były członkinie „Dobrzynianek” z Dobrego,  KGW Dobrzańskie Zuchy, Czarnuszki z Czarnogłowia, KGW z Mlęcina, „Rudzienianki” z Rudzienka oraz „Głęboczanki” z Głęboczycy. Po dotarciu na Plac Targowy rozpoczęto obrzędy. Zgodnie z tradycją Starostowie Dożynek wręczyli bochen chleba, gospodarzowi Dożynek Wójtowi Gminy Dobre Tadeuszowi Gałązce.  Ofiarowany chleb, to owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich jest symbolem życia, radości, sytości, szczęścia. Następnie odbył się obrzęd dzielenia chlebem. Wójt  Tadeusza Gałązki, Zastępca Wójta Piotr Chmielewski oraz Waldemar Szymański Przewodniczący Rady Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, radni gminy i powiatu, sołtysi, goście oraz mieszkańcy uroczyście przełamali się chlebem dożynkowym. W dalszej części wydarzenia Gospodarze oficjalnie przywitali zaproszonych gości oraz mieszkańców. Po przemówieniu Wójta Tadeusza Gałązki w imieniu Poseł RP Teresy Wargockiej wystąpił Kamil Wichrowski Następnie odczytano list Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego przez Marcina Sitnickiego Sekretarza Gminy Dobre oraz list  Senator Marii Koc przez Mariolę Chojecką Dyrektor GOK w Dobrem. Głos zabrał także Marcin Pietrusiński – Kierownik Wydziału Ogólnego w Oddziale Regionalnym KRUS w  Warszawie oraz Izabela Stolarska z oddziału KRUS w Mińsku Mazowieckim, następnie przemówiła Iwona Księżopolska Wójt Gminy Mokobody. Od godziny 15:00 na dobrzańskiej scenie prezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Mlęcinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem i Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem. Wystąpiła także Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Dobrem oraz niezastąpione „Dobrzynianki” – Koło Gospodyń Wiejskich z Dobrego. Wspaniali artyści – wierszem, piosenką, koncertem barwie oprawili Święto Plonów w roku 2021. Podczas tegorocznych Dożynek dokonano wręczenia Odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaka ta jest przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaki otrzymali: Jacek Cyran, Ryszarda Cyran, Kamil Zbrzeźniak, Mariola Kaim, Agata Koseska, Ewa Świętochowska, Bogdan Roguski, Ryszard Pisarczyk, Bogusław Feliks Kaczmarczyk oraz Barbara Kaczmarczyk. Rozstrzygnięto także konkursy zorganizowane przez Wójta Gminy Dobre Tadeusza Gałązkę.  Poniżej wyniki:

Najpiękniejsza Zagroda Wiejska 2021”

I msc – Małgorzata Pisarczyk z Mlęcina – nagroda w wysokości 500 PLN

II msc  – Agnieszka Zaperta z Czarnogłowia – nagroda 400 PLN

III msc – Renata Ornowska z Mlęcina – nagroda 300 PLN

Pozostali uczestnicy: Łukasz Pisarczyk z Rudzienka, Barbara Kalata z Makówca Małego,

Judyta Leszczyńska z Czarnogłowia, Iwona Dobrowolska z Czarnocina, otrzymali nagrody pieniężne o wartości 100 PLN.

 

„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”

I msc – wieniec Gminnego Żłobka w Dobrem – nagroda w wysokości 700 PLN

II msc – wieniec Barbary  i Tadeusza Kalaty – 600 PLN

III msc – wieniec KGW „Dobrzynianki” z Dobrego – 500 PLN

IV msc – wieniec KGW z Mlęcina – 300 PLN

Nagroda Publiczności w wysokości 400 PLN trafiła do KGW z Mlęcina, a Nagroda Specjalna od Poseł RP Teresy Wargockiej dla KGW „Dobrzynianki”. Ostatnim punktem Dożynek był koncertu muzyki tanecznej. Gwiazdą wieczoru był Bartek Wrona, wystąpili także: Rokix i Candy, Menago, Kapitalny. Zabawa pod chmurką trwała do godz. 22:00. Tę część poprowadził Tomasz Dziwiszek. Na uczestników „Święta Plonów” od 1godz. 13:00 czekało wiele atrakcji: stoiska, wesołe miasteczko, punkty małej gastronomii, pyszna grochówka przygotowana przez OSP Poręby Nowe także wystawy okolicznościowe, projekt „Mińsk ma Kółkach” realizowany w ramach 600-lecia Mińsk Mazowieckiego. Po raz pierwszy swoje kulinarne talenty zaprezentowały koła gospodyń wiejskich z terenu gminy: „Dobrzynianki” z Dobrego, „Dobrzańskie Zuchy”, „Czarnuszki” z Czarnogłowia, KGW z Mlęcina, „Rudzienianki” z Rudzienka oraz „Głęboczanki” z Głęboczycy. W namiocie GMINA DOBRE czekały rachmistrzynie Narodowego Spisu Powszechnego. Można było obejrzeć wystawę „Z walizki Jana Zycha”, otrzymać publikację „Gmina Dobre 1990-2020” oraz gadżety EDD21 Smaki Dziedzictwa. Na stoisku promującym „Gminny Punkt Konsultacyjny” udzielano wszelkich informacji na temat programu „Czyste Powietrze”, z kolei KRUS Mińsk Mazowiecki przeprowadził konkurs dotyczący BHP. Podczas Dożynek istniała możliwość zaszczepienia przeciwko COVID-19 w punkcie szczepień.

Accessibility