Laptop pisząca osoba

Serdecznie zapraszamy na warsztaty Akademii Aktywności, które odbędą się z udziałem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Daniela Milewskiego oraz Wójta Gminy Dobre Tadeusza Gałązki. Akademia Aktywności jest cyklem spotkań skierowanych do mieszkańców w ramach realizacji zadania pt. Aktywny Powiat Miński. Warsztaty z uczestnikami przeprowadzi dziennikarz telewizyjny Maciej Chudkiewicz. Ponadto podczas spotkania odbędzie się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej zaprezentowany przez OSP Dobre. Zapraszamy serdecznie 5 listopada o godz. 15:00 do sali OSP w Dobrem ul. Kilińskiego 1A. Porozmawiajmy o tym,  co dla Państwa ważne!

Plakat z biały napisem aktywny powiat miński
Accessibility