Latarnie przy boisku

Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej zdecydowanie wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej okolic. W roku 2021 dodatkowe lampy pojawiły się w następujących miejscowościach: Poręby Nowe odcinek wzdłuż drogi Warszawa-Węgrów (8 szt.) oraz na terenie placu zabaw i siłowni, Kąty Borucza (5 szt.) i Adamów (4 szt.). Do końca bieżącego roku planowane jest jeszcze rozpoczęcie prac w Makówcu Dużym – odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej 637. Na ukończeniu jest także opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Wólce Kobylańskiej przy ul. Długiej. Nowe lampy pojawią się też w Dobrem na ul. Lazurowej oraz ul. A. Krajowej.

Accessibility