budowe wnetrze metalowe stemple wsporniki strop

Trwają prace związane z realizacją projektu pn. “Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej i Urzędu Gminy”.
Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wartość promesy 8 211 904,70 zł – 90%, wkład własny gminy – 10%.
Projekt ma na celu stworzenie nowej przestrzeni, która będzie służyć kulturze, literaturze, edukacji oraz świadczeniom urzędowym.

Accessibility