pomnik piach las

🇵🇱 Trwają prace przy pomniku w Makówcu Dużym
Zadanie pn.: “Remont pomnika – zbiorowej mogiły poległych podczas “Bitwy pod Dobrem” w 1831 roku” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
🇵🇱 🕊️
W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe. Zryw trwający do października 1831 r., objął tereny znajdujące się pod zaborem rosyjskim: Królestwo Polskie oraz część ziem bezpośrednio włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego. Walki nie ominęły terenu naszej gminy. 17 lutego 1831 r. we wsi Makówiec Duży rozegrała się bitwa wojsk polskich pod dowództwem gen. Jana Skrzyneckiego z korpusem wojsk rosyjskich dowodzonym przez gen. Rosena.

napis mazowsze dla miejsc pamięci“Remont pomnika – zbiorowej mogiły poległych podczas “Bitwy pod Dobrem” w 1831 roku”
Accessibility