flaga i godło polski

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie 05.08.2022 r. – 31.12.2023 r. realizowany jest projekt Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023″ finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Powyższy projekt kierowany jest do 101 obywateli Ukrainy legalnie przebywających w powiecie mińskim w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy i zakłada ich kompleksowe wsparcie poprzez ustalenie właściwej ścieżki rozwoju zawodowego oraz dostosowanie form aktywizacji do indywidualnych potrzeb.

W ramach niniejszego projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

  • Profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemca -Rekrutacja do projektu będzie prowadzona podczas spotkań informacyjnych na terenie wszystkich gmin powiatu mińskiego oraz w Punkcie informacyjno – kontaktowym PUP.
  • Doradztwo zawodowe – porady indywidualne i warsztaty grupowe dla 101 osób.
  • Szkolenia grupowe w zakresie: opiekun osób starszych (10 osób), stylizacja paznokci (10 osób), szwaczka (10 osób), język polski dla obcokrajowców (3 grupy po 10 osób), szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (5 osób) oraz szkolenia indywidualne (5 osób). Działaniem zostanie objętych 70 osób.
  • Pośrednictwo pracy – dla 101 osób.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU 600 433 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 600 433 ZŁ

Zapraszamy obywateli Ukrainy oraz pracodawców do udziału w projekcie.

Projekt realizowany w ramach zadania: Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach Konkursu „Razem Możemy Więcej”.

Accessibility