Tablice przyrodnicze przed budynkiem

Od października uczniowie szkoły podstawowej w Dropiu korzystają z ogrodu dydaktycznego „Przyjaciele Lasu”. Ogród powstał dzięki dofinansowaniu w wysokości 37 320,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Składa się z 5 różnych części tematycznych, a każda z nich spełnia inną funkcję edukacyjną. Zakres prac obejmował zakup i sadzenie 140 krzewów, 3 drzew oraz montaż tablic. Rabaty z roślinami oraz pomoce edukacyjne pozwalają na organizację zajęć przyrodniczych i ekologicznych oraz prowadzenie badań i obserwacji. Lekcje w ogrodzie to spotkanie z żywą przyrodą, jakiego nie zastąpi nawet najlepiej wyposażona pracownia szkolna. Całkowity koszt zadania wyniósł 49 760,00 zł.

Accessibility