Na obrazku grupy ludzi, którzy wkładają jedzenie do kartonowego. Udostępnia, że angażuje się w działania charytatywne lub przygotowuje paczkę na zbiórkę żywności.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem ogłasza  nabór wniosków do wydawania skierowań uprawniających do otrzymania bezpłatnych artykułów żywnościowych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących zamieszkujących na terenie Gminy Dobre w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria wskazane w art. 7 ustawy  o pomocy społecznej, (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych    i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (…), trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej), których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

-2056,40 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

-1590,00 zł (netto) na osobę w rodzinie.

W ramach programu wydawane będą następujące artykuły:

groszek z marchewką,   makaron jajeczny świderki,   mleko UHT,  cukier biały, szynka wieprzowa mielona,  olej rzepakowy,  koncentrat pomidorowy,  dżem truskawkowy, mąka pszenna,  kasza jęczmienna,  płatki owsiane,  herbatniki maślane,  szynka drobiowa,  kawa zbożowa rozpuszczalna,  ser podpuszczkowy dojrzewający,  pasztet wieprzowy, szprot w oleju,  fasolka po bretońsku

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem   pokój nr 4 od 01 marca 2024 r wraz z dokumentami poświadczającymi dochody za miesiąc LUTY  (np. odcinek z emerytury/renty, wpływ na konto bankowe z ZUS, KRUS, decyzja ZUS, KRUS, zaświadczenie  o dochodach,  nakazy podatkowe itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (25) 757 11 23.

 

Accessibility