Flaga ziebiesko żółta

Gorące podziękowania kieruję do mieszkańców Gminy Dobre za okazaną pomoc rzeczową uchodźcom z Ukrainy, a także za przyjęcie ich pod swój dach. Do dnia dzisiejszego na terenie naszej Gminy przebywa 99 osób z Ukrainy.

Szczególne podziękowania kieruję do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobre, do wolontariuszy, do Gminnego Żłobka w Dobrem oraz mieszkańców.

Szanowni Państwo, codziennie odbieramy telefony od wolontariuszy, którzy koordynują zakwaterowanie na terenie naszej Gminy. Dlatego też jeśli ktoś z Państwa czuje potrzebę i ma możliwość przyjęcia pod swój dach kolejnych Uchodźców to proszę o kontakt z Panią Danutą Rawską tel. 257571190 wew. 24.

Z każdą osobą przyjmującą pod swój dach Uchodźców podpiszę porozumienie, które jest równoznaczne z dofinansowaniem tego pobytu.

Z poważaniem
Wójt Gminy Dobre