Komisariat Policji w Stanisławowie informuje o prowadzonym Planie Działania Priorytetowego na okres 01.02.23r.-31.07.2023r.

  • Problematyka niewłaściwego zabezpieczenia psów, wybiegających poza posesję właścicieli i stwarzanie zagrożenia dla innych mieszkańców( pieszych, rowerzystów oraz kierowców)

    Zakładany cel do osiągnięcia:

    * Założeniem realizacji podjętych działań jest ograniczenie o 50% w/w problemu
    * Uświadamianie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawnych, konsekwencjach jego naruszania w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej
    * Poprawa stanu bezpieczeństwa w zakresie ograniczenia w/w zjawiska oraz uświadomienie lokalnej społeczności o obowiązku szczepienia oraz trzymania psów w odpowiedni sposób wynikających z art. 85 p. 1a Ustawy o ochronie zwierząt oraz art. 77 K.W.

Accessibility