Komisariat Policji w Stanisławowie informuje o prowadzonym Planie Działania Priorytetowego na okres 01.02.22r.-31.07.2022r.

Problematyka niewłaściwego zabezpieczenia psów, wybiegających poza posesję właścicieli i stwarzanie zagrożenia dla innych mieszkańców( pieszych, rowerzystów oraz kierowców)

Zakładany cel do osiągnięcia:

  • Założeniem realizacji podjętych działań jest całkowite zlikwidowanie problemu
  • Uświadamianie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawnych, konsekwencjach jego naruszania w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej,
  • Poprawa stanu bezpieczeństwa w zakresie ograniczenia w/w zjawiska oraz uświadomienie lokalnej społeczności o obowiązku szczepienia oraz trzymania psów w odpowiedni sposób wynikających z art. 85 p. 1a Ustawy o ochronie zwierząt oraz art. 77 K.W.
Accessibility