kilkanascie osob na scenie

Decyzją Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem zostało odznaczone tytułem Perła na Wielkim Gościńcu Litewskim za działalność na rzecz propagowania regionalnego dziedzictwa kulturowego na dawnym najważniejszym trakcie handlowym i pocztowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Serdecznie dziękujemy!

Accessibility