ludzie wstega bialo czerwona niebo

30 września odbyło się otwarcie i poświęcenie świetlicy wiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowiu.
Dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego, budżetu Gminy Dobre, środki z funduszu sołeckiego, wsparcie finansowe od sponsorów, a także praca w czynie społecznym, były kluczowymi czynnikami, które umożliwiły zrealizowanie tej inwestycji.
OSP Czarnogłów wzbogaciła się także o 5 kompletów umundurowania bojowego. Oficjalnego przekazania w imieniu Janiny Ewy Orzełowskiej Marszałek Województwa Mazowieckiego dokonał Dariusz Stopa Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach.
Serdecznie dziękujemy samorządowi Województwa Mazowieckiego za wsparcie dla strażaków oraz zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

Accessibility