Sprzet strażacki ułożnony przed wozem strażackim

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem została jednym z laureatów IV edycji programu grantowego „WzMOCnij Swoje Otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Grant przeznaczony został na zakup kamery termowizyjnej i odzieży ochronnej dla Strażaków.

Pozyskany sprzęt usprawni prowadzenie działań w trudnych warunkach – ułatwi m.in. monitorowanie rozległych obszarów o ograniczonej dostępności i widoczności. Nowe narzędzie skróci także czas trwania akcji ratowniczych oraz ułatwi odnajdywanie poszkodowanych czy źródeł pożaru.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Accessibility