Plansza białoniebieska z logiem wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i tekstem: „Ogród dydaktyczny: „Przyjaciele lasu” przy Szkole Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu, gm. Dobre” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 37 320,00 zł.

„Ogród dydaktyczny: „Przyjaciele lasu” przy Szkole Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu, gm. Dobre” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 37 320,00 zł

www.wfosigw.pl

Accessibility