Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zbliżającym się nowym okresie świadczeniowym w programie Rodzina 500+ .

Od 1 lutego wnioski o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem  jednego z trzech dostępnych kanałów:

– strony empatia.mrips.gov.pl,

– bankowości elektronicznej,

– platformy PUE ZUS.

Od 1 kwietnia wnioski można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty.  Wnioski można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

Złożenie wniosku do końca kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/terminy-skladania-wnioskow-o-swiadczenie-500-w-2021-r lub pod numerem telefonu j 25 757 11 90 w. 26